•  
  •  
  •  
  •  
 

Muni Alak Shri Vijay Bhushan Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Gulab Chand Ji
Father's Name Shri Uttam Chand Ji
Mother's Name Shrimati Phool Bai
Date of Birth 02-09-1952
Place of Birth Parwar, Sagar
Date of Deeksha 09-07-1992
Place of Deeksha Dahood, Gujrat
Deeksha Provided by Acharya Shri Balyogi Jai Sagar Ji Maharaj
Sect / Sub-Sect Digamber Bees Panthi
Places Travelled Madhya Pradesh, Gujrat, Rajasthan, Delhi, Orissa, Bihar
Language Known Hindi
Literature / Books / Articles Authored Aim of Namokar Mantra

 

----------------------------------------------------

Details Provided By : Miss Mukta Jain, New Delhi

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R2261