•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Uday Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Jhamaklal Ji Sariya
Year of Birth 1963
Place of Birth Dhariyabad, Udaypur
Father's Name Shri Ratanchandra Ji
Mother's Name Smt. Sardaribai Ji
Sect Digambar
Place of Kshullak Deeksha Dhariyavad
Place of Muni Deeksha Parsad
Muni Deeksha Provided By Acharya Shri Parshwasagar Ji M. S.
Devlok Gaman Udaypur

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R1532