•  
  •  
  •  
  •  
 

Muni Shri Subahu Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Tawanappa Ji
Date of Birth V. S. 1986
Place of Birth Hulgi-Belgaon, Maisore
Father's Name Shri Balappa Ji
Mother's Name Smt. Janki Bai Ji
Sect Digambar
Date of Muni Deeksha V. S. 2015
Place of Muni Deeksha Kunthalgiri
Muni Deeksha Provided By Muni Shri Suparshwa Sagar Ji

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R2332