•  
  •  
  •  
  •  
 

Muni Shri 108 Samta Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha

Praveen Kumar Jain

Date of Birth 13-07-1962
Place of Birth Nanhi Devri, Sagar
Father's Name Shri Raja Ram Jain
Mother's Name Smt. Chirona Bai
Sect Digambar
Sangh Pravesh 1980, Paryushan Parv
Ailak Diksha 10-02-1983
Ailak Diksha Place Sammedh Shikharji
Muni Diksha 25-09-1983
Muni Diksha Guru Aacharya Shri 108 Vidya Sagarji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R090319