•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Shri Puspadanta Sagarji M. S.

 

 

Name before Diksha Shri Sushil Kumar Jain
Date of Birth 1st January, 1954
Father's Name Shri Komal Chand Jain
Mother's Name Smt. Mathura Bai
Birth Place Godiayan, Maharashtra
Left Home 12st April, 1978
Education B.Sc, M.A.
Kshullak Diksha 2nd November, 1978, Nainagiri, Madhya Pradesh
Elak Diksha 14th November, 1980, Nainagiri, Madhya Pradesh
Diksha Guru Acharya Vidyasagar Ji Maharaj
Muni Diksha 31st Januray, 1980, Balabahet, Uttar Pradesh
Acharya Pad 21st March, 1986, Gommetgiri, Indore
Diksha Guru Acharya Shri Vimal Sagar Ji Maharaj

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R12111