•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Nijanand Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Anandraj Parshwanath Rajmane
Date of Birth 04-01-1953
Place of Birth Hubli, Karnataka
Father's Name Shri Parshwanath Bheemrao Rajmane
Mother's Name Smt. Kamlabai Rajmane
Qualification B. Com., M.A.
Sect Digambar
Sapt Vyasan Tyag 17-02-1976
Ailak Deeksha 21-12-1980
Ailak Deeksha Provided By Muni Shri Dayasagarji M. S.
Palce of Ailak Deeksha Danavgeri, Karnataka
Chaturmas ( Neera, Maharashtra), (Kapdane, Maharashtra)
( Surat, Gujarat)
Kshullak Deeksha 11-09-1983
Place of Kshullak Deeksha Surat
Khullak Deeksha Provided By Muni Shri Dayasagarji M. S.
Muni Deeksha 13-09-1983
Place of Kshullak Deeksha Surat
Khullak Deeksha Provided By Muni Shri Dayasagarji M. S.
Devlok Gaman 13-09-1983

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R3012