•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri 108 Kshama Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha Veerendra Kumar Singhai
Birth 20-09-1957
Birth Place Sagar, Madhya Pradesh
Father's Name Shri Jeevan Kumar Singhai
Mother's Name Smt. Aasha Devi Jain
Kshullak Diksha 10-01-1980
Kshullak Diksha Place Naina Giri
Ailak Diksha 07-11-1980
Ailak Diksha Place Mukta Giri
Muni Diksha 20-08-1982
Muni Diksha Guru Aacharya Shri 108 Vidya Sagarji M. S.
Muni Diksha Place Naina Giri

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R070319