•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Jay Kirti M. S.

 

Name Before Deeksha Pawan Kumar Ji
Sect Digambar
Kshullika Deeksha 14th December 1961
Place of Muni Deeksha Kolhapur
Muni Deeksha Provided By Acharya Shri Anant Kirtiji M. S.

 

----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R932