Jain Magazines

 

Published from Maharashtra

 

Jain Bodhak
162/17, Bharat Bhawan
Railway Lines
Sholapur, Maharastra

Tirthvandna
C/o B. D. Jain Tirthkhatra Camety
Hirabagh, C. P. Tank
Mumbai, Maharastra-400004

Dharm Mangal
5, Dishant Appartment
Deepa Sosaity, Pariyar Chowk Road
Aundh, Pune, Maharastra

Dr. Rausaheb Pati
Panchrang Prabodini
10, Shriram Apratment
Smarat Chowk, Sholapur-2
Maharastra-413003

Tirath Vandana
Dig. Jain Tirthkshetra Comettee
Hira Bagh, C. P. Tank
Mumbai, Maharastra-400004

Divya Dhavani
29, Ratantya Vidhaya Nagar
Solapur, Maharastra-413003

Jain Jagat
108-A, Standerd House
83, Maharishi Karve Road
Mumbai, Maharastra-40000

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R17012005