Jain Magazines

Published from Madhya Pradesh

 

Parinya Pratik
Mahavir Grah Udog
Sahnti Manglik Bhawan
83, Sir Hukm Chand Marg, Indore
Madhya Pradesh-452002

Tirathankar
65, Patrakar Colony
Kanodia Marg, Indore
Madhya Pradesh-452001

Gyan Dhara
Gyananand Nivas, Kila Mandir
Vidisha, Madhya Pradesh

Vitrag Vani
Mohalla Sail Sagar
Post- Tikamgarh, Madhya Pradesh

Taran Bandhu
15, B. T. B. I. Colony
Shamala Hill, Bhopal
Madhya Pradesh-462001

Arhatvachan
Kundkund Gyanpeeth
548, Mahatma Gandhi Road
Tukoganj, Indore
Madhya Pradesh-452002

Agerasain Patrika
3, C. R. P. Lines, Indore
Madhya Pradesh-452001

Shree Kundkund Prakashan
Jainbada, Dolatganj
Gavalear, Madhya Pradesh-474002

Shree Ramesh Chand Jain
Veer Niklan
191, R. N. T. Marg
Indore,
Madhya Pradesh

Dr. Rajindra Kumar Bansal
B-3/69, O. P. M. Colony
Amalai, Shadol
Madhya Pradesh-484117

Dr. Surendra Kumar Jain
Pasrva Jyoti Monthaly
L-65, New Indra Nagar
Ahimsa Marg, Burhanpur
Madhya Pradesh-450331

Jinbashit
137, Aradhana Nagar, Bhopal
Madhya Pradesh-462003

Veer Niklank
24/5, Parshi Mohalla Cantt.
Indore, Madhya Pradesh-452009

Parninaya Pratik
Manglik Bhawan
83, Sir Hukum Chand Marg
Indore, Madhya Pradesh-452001

Rishabh Deshna
36-37, Kanchan Bagh
Indore, Madhya Pradesh-452001

Tirthanker
65, Patrakar Colony
Kanodia Marg, Indore
Madhya Pradesh-452001

Sanmati Vani
63, M. G. Road, Tuko Ganj
Indore, Madhya Pradesh-452001

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R17012005