•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Shri 108 Dhrambhushan Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha

Prem Chand Jain

Birth Date Shravan Shukla 7 V. S. 1996
Place of Birth Karnaval, Meerut, Uttar Pradesh
Father's Name Shri Daal Chand Jain
Mother's Name Smt. Hukma Devi Jain
Sect Digambar
Ksullak Diksha Phalgun Sudi 10,V. S.2037, 15-03-1981
Place of Kshullak Diksha Rampur Maniharan, Uttar Pradesh
Muni Diksha 10-04-1994
Place of Muni Diksha Gannor Mandi, Sonipat, Haryana
Diksha Guru Aacharya Shri 108 Shanti Sagarji M. S.
Acharya Pada 08-06-1997
Place of Acharya Pada Mujaffar Nagar, Uttar Pradesh

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R250319