•  
  •  
  •  
  •  
 

Shri Charan Sagar Ji M. S.

 

Name Before Deeksha Shri Jagnnath Ji
Year of Birth V. S. 1973
Place of Birth Ashok Nagar, Madhya Pradesh
Sect Digambar
Muni Deeksha Jyesth Krishan, V. S. 2039
Place of Muni Deeksha Kherbada, Udaypur
Muni Deeksha Provided By Acharya Shri Sanmatisagar Ji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R1232