•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Shri 108 Chandra Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha

Mukesh Kumar Jain

Birth Date 07-07-1967
Place of Birth Malthon, Sagar, Madhya Pradesh
Father's Name Shri Nirmal Kumar Jain
Mother's Name Smt. Munni Bai Jain
Sect Digambar
Ailak Diksha 05-05-1985
Ailak Diksha Place Vaharan, Aagra, Uttar Pradesh
Ailak Diksha Guru Muni Shri Sambhav Sagarji M. S.
Muni Diksha 30-08-1985
Muni Diksha Guru Muni Shri Sambhav Sagarji M. S.
Upadhyaay Pad 25-09-1995
Upadhyaay Pad Guru Aacharya Shri 108 Sanmati Sagarji M. S.
Upadhyaay Pad Place Kishangarh, Madhya Pradesh
Aacharya Pad 04-10-1988
Aacharya Pad Place Khaniyadhaana, Shivpuri, Madhya Pradesh
Aacharya Pad Pradata
 
In Presence of Gandharacharya Shri Kunthu Sagarji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R220319