•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Shri 108 Vimarsh Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha

Rakesh Kumar

Date of Birth 15-11-1973
Place of Birth Jatara, Teekamgarh, Madhya Pradesh
Father's Name Shri Sanat Kumar Jain
Mother's Name Smt. Bhagwati Devi Jain
Sect Digambar
Brhmcharya Vrat 27-02-1995
Ailak Diksha 23-02-1996
Ailak Diksha Place Devendra Nagar, Panna, Madhya Pradesh
Ailak Diksha Guru Aacharya Shri 108 Virag Sagarji M. S.
Muni Diksha 14-12-1998
Muni Diksha Guru Aacharya Shri 108 Virag Sagarji M. S.
Muni Diksha Place Baraason, Bhind
Aacharya Pad 12-12-2010
Aacharya Pad Place Baansvaada, Rajasthan
Aacharya Pad Pradata Aacharya Shri 108 Virag Sagarji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R090319