•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Shri 108 Vimad Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha Pandit Ashok Kumar Jain “Shastri”
Date of Birth 23-10-1976
Place of Birth Kisanpura, Sagar, Madhya Pradesh
Father's Name Shri Lakhmi Chand Jain
Mother's Name Smt. Gulab Bai Jain
Sect Digambar
Vairagya 09-10-1994
Kshullak Diksha 28-10-1995
Kshullak Diksha Place Sagar Mangal Giri
Kshulak Diksa Guru Aacharya Shri 108 Virag Sagarji M. S.
Ailak Diksha 23-02-1996
Ailak Diksha Place Devendra Nagar, Sagar, Madhya Pradesh
Ailak Diksha Guru Aacharya Shri 108 Virag Sagarji M. S.
Muni Diksha 14-12-1998
Muni Diksha Guru Aacharya Shri 108 Virag Sagarji M. S.
Muni Diksha Place Varosa, Bhind
Aacharya Pad 31-03-2007
Aacharya Pad Place Aurangabad, Maharashtra
Aacharya Pad Pradata Aacharya Shri 108 Virag Sagarji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R080319