•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Shri 108 Jai Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha

Sunil Jain

Place of Birth Pindrai, Madhya Pradesh
Father's Name Shri Sundar Lall Jain
Mother's Name Smt. Chameli Bai Jain
Sect Digambar
Diksha 11-11-1984
Diksha Guru Acharya Shri 108 Sanmati Sagarji M. S.
Place of Muni Diksha Parsola, Rajasthan
Acharya Pad Acharya Shri 108 Sanmati Sagarji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R250319