•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Ratan Shri 108 Bahubali Sagarji M. S.

 

 

Birth Name Sambhav Kumar Jain

Birth

16th December 1932
Father’s Name Balvant Rao
Mothers Name Akkatai
Birth Place Rukdi, Kolhapur, Maharashtra
Sect Digambar
Place of Muni Diksha Tarangaji
Muni Diksha Guru Acharya Deshbhushanji M. S.
Acharya Pada 26th June 1980
Samadhi 10th May 2010 Chulgiri

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R18032020