•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Shri 108 Abhinandan Sagarji M. S.

 

 

Name Before Diksha

Dhanraj

Place of Birth Sheshpur, Udaipur, Rajasthan
Father's Name Shri Amar Chandji
Mother's Name Smt. Rupi Bai
Sect Digambar
Muni Diksha V. S. 2025
Place of Deeksha Ghatol, Banswara, Rajasthan
Muni Diksha Guru Aacharya Shri 108 Dhram Sagarji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R090319