•  
  •  
  •  
  •  
 

Acharya Shri 108 Aadi Sagarji ( Anklikar ) M. S.

 

 

Name Before Diksha

Shivagaura Patil

Date of Birth Bhadra Pada Shukla 4, V. S. 1923
Place of Birth Ankali, Maharashtra
Father's Name Shri Sidha Goura Patil
Mother's Name Smt. Akka Bai Patil
Sect Digambar
Place of Muni Diksha Kunthalgiri
Acharya Pada Jai Singhpur, Maharashtra, Jyeshtha Panchami Shukla, V. S. 1972
Samadhi Udgaav (Kunjvan), Falgun Krishna 13, V. S. 2001

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R090319