Acharya Shri Sunil Sagarji M. S.

Acharya Shri 108 Sunil Sagarji M. S.


 

Name Before Diksha

Sandeep Kumar Jain

Date of Birth 07-10-1977
Place of Birth Tigoda, Sagar, Madhya Pradesh
Father's Name Shri Bhag Chand Jain
Mother's Name Smt. Munni Devi Jain
Sect Digambar
Education B.Com. Shastri
Diksha Name Shri Sunil Sagarji M. S.
Diksha Guru Aacharya Sanmati Sagarji M. S.
Place of Diksha Barua, Sagar, Jhansi, Uttar Pradesh
Aacharya Pad 2010
Acharya Pad Pradata Aacharya Sanmati Sagarji M. S.
Importance Balbrahmachari, Writer, Manan

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R090319