Karnataka : Hubali Dharwad - Swetambar Jain Tirth - Bh. Shankheshwar

Parshva Padmalayama Swetambar Jain Tirth - Bh. Shankheshwar

Hubali Dharwad, Karnataka

 

 

 

-----------------------------------------------------

Address : Gabbur, Hubali Dharwad, Karnataka - 580028, Tele : 0836-2216955

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R310819