Maharashtra : Vile Parle - Shri Nami Nath Tirth

Vile Parle Shri Nami Nath Tirth

Mumbai, Maharashtra

 

 

Location : Vile Parle, East Mumbai

Shri Nami Nath Derasar is a Jain temple in Vile Parle quarter of Mumbai, located near Ram Mandir.
 

-----------------------------------------------------

Address : 301, Sagar Complex, Ram Mandir Road, Vile Parle, East Mumbai, Maharashtra - 400057, Phone No. 022-26182421

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R020519