Maharashtra : Suvratswami Tirth, Andheri (E), Mumbai

Shree Muni Suvratswami Tirth - Maharashtra

Kanti Nagar, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Book - Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By : Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai-13

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R180607