Maharashtra : Shantinath Tirth, Powai, Mumbai

Shri Shantinath Tirth - Maharashtra

 

 

Address : IIT Gate,104/406, Shantilal Jain Mandir Kutchi Bhavan, Jain Mandir Road, Powai, Maharashtra-400076

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Book Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By : Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai, Maharashtra-400013

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R180607