Maharashtra : Vasupujya Swami Tirth, Kandiwali (W), Mumbai

Shree Vasupujya Swami Tirth - Maharashtra

 

 

Address: Shankar Lane, Vijay Vallabhsuri Marg, Near Ram Mandir, Mahavir Nagar, Kandivali (West), Maharashtra-400067

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Book Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By : Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai, Maharashtra-400013

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R
180607