Maharashtra : Suvratswami Tirth, Ghatkopar (W), Mumbai

Muni Suvratswami Tirth - Maharashtra

Navroji Cross Lane, Ghatkopar (W), Mumbai, Maharashtra

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Book - Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By : Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai - 13

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R
180607