Maharashtra : Suvratswami Tirth, Khar (W ), Mumbai

Shree Muni Suvratswami Tirth - Maharashtra

5th Road, Khar (W), Mumbai, Maharashtra

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Book Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By  : Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai, Maharashtra-400013

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R
180607