Maharashtra : Aagashi Tirth, Bh. Shankhewar Parshvnath Samvsaram

Shree Shankhewar Parshvnath Samvsaram Tirth - Maharashtra

 

 

Intersection of State Highway No.18 & State Highway No. 221, Shankheshwar, Patan, Maharashtra-384246

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Book Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By : Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai-40013

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R
180607