Maharashtra : Parshwanath Tirth, Ghatkopar (W ), Mumbai

Shree Parshwanath Tirth - Maharashtra

 

 

Address : Near Agra Road Bus Stop, Jivdaya Lane, Girghar Nagar, Ghatkopar (West), Maharashtra-400084

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Book Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By : Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai,
Maharashtra-400013

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R
180607