Sudarshan Sagarji M. S.

Shri Sudarshan Sagar Ji M. S.

 

Place of Birth Narbali, Banswada, Rajasthan
Sect Digambar
Muni Deeksha V. S. 2034
Place of Muni Deeksha Ghatol
Muni Deeksha Provided By Muni Shri Daya Sagar Ji

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R2332