Budhi Sagarji M. S.

Shri Budhi Sagarji M. S.

 

Year of Birth 1975 (V. S.)
Place of Birth Vallabhnagar, Udaipur
Sect Digambar
Father's Name Shri Champalalji
Place of Kshullak Deeksha Mahavirji
Kshullak Deeksha Provided By Acharya Shri Dharam Sagarji M. S.
Place of Muni Deeksha Jaipur
Muni Deeksha Provided By Acharya Shri Dharam Sagarji M. S.

 

-----------------------------------------------------

Source : Compiled from "Digambar Jain Sadhu Parichay" By Br. Pt. Dharam Chand Shashtri, Astrologist

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R822