Maharashtra : Piyush Pani Parshwanath Tirth, Thana, Mumbai

Shree Piyush Pani Parshwanath Tirth - Maharashtra

 

 

Address : Varsowa, Thana, Mumbai, Maharashtra

 

 

-----------------------------------------------------

Source : Book Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By: Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai-400013

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R180607