Karnataka : Bengaluru - Digambar Jain Tirth

Digambar Jain Tirth

 1. 141, RT Street, Balepet Cross, Bangalore. Tel : 2615497

 2. D. K. Lane, Chikpet, Bangalore. Tel : 2264549

3. 3rd, Y-Block, 17-C, Main Road, 53 Cross, Rajaji Nagar, Bangalore. Tel : 3305659

4. 236/1, Jin Jyothi Complex, Magadi Road, Bangalore. Tel : 3350234, 3357554

5. 102, Elephant Rock Road, Jaynagar 3 Block, Bangalore. Tel : 6634819

6. Puttenahalli, J. P. Nagar, Bangalore. Tel : 6344476

7. Konera Agraha, Airport Road, Vimanpura, Bangalore. Tel : 5293575

 

-----------------------------------------------------

Information Courtesy: Mr. Vishal Jain, E-Mail : vishaljnn@yahoo.com

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R272