Maharashtra : Kunthunath Tirth, Dader (W), Mumbai

Kunthunath Tirth - Maharashtra

 

 

Address : Jain Derasar Marg, Central Avenue, Santacruz (West), Maharashtra-400054

 

 

----------------------------------------------------

Source Book : Mumbai Ke Jain Mandir, By Shree Bhanwar Lal Jain, Shivganj, Rajasthan
Published By  : Shree Gyan Pracharak Mandal, Worli, Mumbai-400013

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R
180607